Nachádzate sa tu: úvod

Jubileum našej rehole

Uplynulo deväť storočí od chvíle, kedy sa skupina nadšených mužov rozhodla zmeniť svoj život a celkom sa zasvätiť Ježišovi Kristovi. Ktovie, či v tom nenápadnom okamihu, prebehlo sv. Norbertovi hlavou, že by sa jeho dielo mohlo dožiť tohoto Jubilea a dokonca ho osláviť naprieč celým svetom. Ktovie, či pápež Honorius, keď schvaľoval nový rád, tušil, že by raz tento rád mohol osláviť 900. Jubileum. Predsa je tomu tak.

Pri významných životných jubileách je zvykom spomínať a bilancovať. Čo je však 50, 70, či 90 rokov oproti 900? Spolu - s Bohom - medzi ľuďmi. Tieto tri body najlepšie vystihujú minulosť i súčasnosť a zároveň odkaz sv. Norberta svojim nasledovníkom. Tieto tri body sú aj nosnou myšlienkou osláv Jubilea v našom malebnom Jasove.

Vitajte na stránke, ktorú sme zriadili špeciálne za účelom informovania o Jubileu a jeho priebehu. Program sme zostavili tak, aby si v ňom to "svoje" našla čo najväčšia skupina ľudí nie len veriacich, ale aj hľadajúcich, či neveriacich. Veríme, že vás osloví a povzbudí k tomu, aby ste svojou prítomnosťou na niektorom slávení, či kultúrnom podujatí, podporili našu rehoľu, naše Opátstvo, dielo nášho svätého otca Norberta.

S Jubileom je spojená aj možnosť získania plnomocných odpustkov určených pre duše v očistci. Táto možnosť platí pre celé obdobie Jubilejného roka, teda od prvej adventnej nedele 29. novembra 2020 až do sviatku Krstu Pána 9. januára 2022.  

Hlavná časť programu je situovaná do Jasova, keďže práve tam sa nachádza materský kláštor nášho Opátstva. Program však zahŕňa všetky tri hlavné miesta nášho pôsobenia, ktorými sú okrem Jasova tiež Košice a Leles. 

Uvedomujeme si, že takéto veľké oslavy sú zároveň pomerne náročné na organizáciu a financovanie. V prípade, že by ste nás a naše diela chceli podporiť, môžete tak urobiť modlitbou, poukázaním 2% z daní našej neziskovej organizácii alebo finančným darom. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Chcem sa vám už vopred poďakovať za každý prejav pozornosti a za to, že máte ochotu putovať k nám, aby ste spolu s nami zdieľali radosť z toho, že môžeme osláviť udalosť starú 900 rokov, ktorej ovocie môžeme zakúšať i dnes. Rovnako sa chcem poďakovať mediálnym partnerom Televízii Lux a Katolíckym novinám za ochotu prinášať informácie o tomto pre nás tak významnom roku. Ďakujem tiež každému jednému z vás, ktorý nás podporil, podporí alebo podporuje. Veľmi si cením každú modlitbu, dar, či iný prejav priazne.

Všetkých vás zahŕňam do našich modlitieb a teším sa na stretnutie počas osláv Jubilea!

 

 

 

 

nach oben