Nachádzate sa tu: Domov > aktuálne podujatia

 Organizačné pokyny

Východiskom organizačných pokynov je odsek 4 Vyhlášky ÚVZ č. 199 zo dňa 29. apríla 2021, str. 7.

Veriacich prosíme, aby sa riadili aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami:

  1. Kapacita Opátskeho chrámu je pri zohľadnení pravidla 1 osoba na 15 m2  46 osôb. Po naplnení kapacity Opátskeho chrámu bude k dispozícii priestranstvo pred ním, ktoré pri zohľadnení uvedeného pravidla pojme 669 veriacich. Vonkajšie ozvučenie bude zabezpečené. Do limitu kapacity sa nezapočítavajú deti do 10 rokov.
  2. Prosíme o použitie respirátora FFP2.
  3. Prosíme o dodržiavanie 2 m rozostupov s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti.
  4. Prosíme o používanie dezinfekcie, ktorá bude pripravená pri vstupe.
  5. Pútnikov prosíme, aby si priniesli pútnické stoličky pre prípad, že sa nedostanú do Opátskeho chrámu.
  6. Sv. prijímanie sa bude rozdávať aj na priestranstve pred Opátskym chrámom.
  7. Počas celého programu bude možné sa občerstviť v pripravených stánkoch. V Info centre kláštora bude možné zakúpiť si suveníry Opátstva a Jubilejného roka.
  8. Prosíme, aby veriaci svoju prípadnú účasť nahlásili prostredníctvom svojho farského úradu najneskôr do stredy 5. mája 2021.

 Všeobecné:

  1. Parkovanie osobných automobilov bude možné na označených vyhradených parkoviskách v bezprostrednej blízkosti kláštora.
  2. Parkovanie autobusov bude možné na označenom vyhradenom parkovisku v bezprostrednej blízkosti kláštora.

Parkovacie možnosti sú vyznačené na priloženom obrázku.

 

Všetky podrobnosti nájdete tu.

nach oben