Nachádzate sa tu: Domov > odpustky

Možnosť získania úplných odpustkov

Svätý Otec František na obdobie Jubilejného roka udelil prostredníctvom Apoštolskej Penitenciárie možnosť získania úplných odpustkov. Podmienkou je návšteva kostola alebo kaplnky, ktorá patrí alebo je spravovaná premonštrátmi (a účasť na obradoch v nej konaných alebo modlitba), sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vyznanie viery, modlitba Otče náš a vzývanie Panny Márie (napríklad modlitba Zdravas Mária) a sv. Norberta. 

Originál buly:

Slovenský preklad:

nach oben